Helhet & Hälsa

Reflexologi – Behandlingar för kropp och själ

Tack för att just Du hittade till min hemsida

Om reflexologi och zonterapi

Vad är reflexologi och zonterapi?

Reflexologi är en av världens äldsta läkekonster. Reflexologi är en utvecklad form av zonterapi och den utförs på flera delar av kroppen. Begreppet zonterapi används främst här i Norden och innebär oftast fotzonterapi.

Reflexologi stimulerar kroppens eget självläkningssystem genom att verka på nervändar och energibanor över hela kroppen, såsom fötter, händer och öron. Den fungerar lika bra på kroniska som akuta besvär och är också en bra metod att använda som förebyggande behandling. Den används alltmer inom friskvård och i flera av våra grannländer kan man få reflexologi som komplement till den konventionella vården.

När en obalans uppstår i ett organ eller någon annan del av kroppen blir motsvarande
område/reflexzon på kroppen känsligt för tryck. Vid reflexologi stimuleras området med massage och tryck för att återställa balansen. Balansen återställs genom att frigöra blockeringar så blod- och energiflödet ökar till kroppsdelen.

Reflexologi används ofta vid t.ex. stress, muskel- ledbesvär, mag- och tarmproblem, huvudvärk, sömnsvårigheter, ryggont, hudbesvär som eksem.

Reflexologi är ett effektivt redskap för att sätta igång kroppens egna förmåga att hjälpa sig till bättre hälsa.

Reflexologi ger inte biverkningar men det kan uppstå en första försämring. Det sker när kroppens utrensningssystem kommer igång och gamla åkommor kommer upp till ytan för att tas om hand och kan visa sig i form av illamående, förkylningssymtom, huvudvärk eller andra tecken som liknar de problem man haft innan. Allt detta är övergående och ett tecken på att kroppen startat sin process, så ha tålamod.

Priser

Första behandling ca 75 min 775 kr
Återbesök ca 60 min 675 kr

Behandlingen ingår i Friskvårdsbidraget!

Kontakta mig

Rosencrantzgatan 7, Tomelilla
(Samma lokal som “Petras”)